Tuesday, October 18, 2011

玉豆金菇小炒材料:

玉豆 (切小段) 1 扎

金菇 1包

素香腸 (切粒) 2塊 (可改免治肉或午餐肉)

調味

沙茶醬 1 tbsp

豉油 2 tsp

水 1tbsp


做法:

1. 下蒜頭, 下油, 炒玉豆至略琳

2. 加入金菇 , 略炒, 最後加入素腸, 下調味, 炒至汁滲入所有材料, 即成。No comments:

Post a Comment